86 Lokal närvaro
och betong av högsta kvalitet
För order ring 010 - 265 72 00
Vårt mål är att vara den naturliga sammarbetspartnern för små och medelstora entreprenörer i Gävleborg.
Om oss

Välkommen till Erla Betong

Vi är Din lokala helhetsleverantör av fabrikstillverkad betong i Gästrikland med omnejd.
Vår styrka sitter i den höga servicegraden och att vi med egen personal, bilar och pumpar slipper kostsamma mellanhänder och kan leverera klassad betong till alla typer av konstruktioner och byggprojekt enl EN206. Vi är även certifierade enligt VUC EN 206:2013+A2:2021, SS 137003:2021.
Vi har över 30 års erfarenhet av betongtillverkning och ser fram emot er som kund!

Anpassad för betong med lägre klimatpåverkan
 • Husbyggnadsbetong
 • Anläggningsbetong
 • Reparationsprodukter
 • Betonggjutningar
 • Markbetong
Erla Betong

Utbud

Erla Betong
På miljöns villkor

Vår bransch har ett vakande öga på sig i fråga om miljö eftersom vi jobbar med naturresurser som ibland kan vara knappa och ibland också ifrågasatta vad beträffar utnyttjande. Vi är medvetna om detta och lägger oss därför vinn om att följa alla regler och visa gott omdöme och hänsyn vid utnyttjande av naturresurser. Vi skall också sträva efter sparsamhet när det gäller utnyttjande av icke förnyelsebara energikällor. Utvecklingen mot förnyelsebar energi skall noga följas och införas när så är möjligt.

Erla Betong
BETONGENS HÅLLBARA EGENSKAPER

Betong är en förutsättning för att kunna bygga de nya bostäder och den nya infrastruktur som faktiskt behövs. Samtidigt står vi inför flera utmaningar. Bland annat förespråkar många politiker mer trä i byggandet och att utsläppen av koldioxid måste minska.

 • Absorberar CO2
 • 100 % Återvinningsbart
 • Närproducerat
 • Håller i längden
 • Energieffektivt
 • Möglar inte
 • Brinner inte